Akhisar Nüfusu Kaç? Akhisar’da Kaç Kişi Yaşıyor?

2021 yılı verilerine göre Manisa’nın Akhisar ilçesinin nüfusu 176.000 kişi olup bunun 88.452’si erkek, 87.548’si ise kadındır. Akhisar, Manisa ili toplam nüfusunun % 12,08 ‘ini oluşturmaktadır. ( Kaynak: http://www.manisa.gov.tr/nufus-ve-dagilim )

Akhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adresi: Paşa Mah. Tahir Ün Cad. Hükümet Konağı Kat:1
Telefon numarası: 0236 414 19 83
Faks no: 0236 413 45 09

Akhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü‘nün konumunu aşağıdaki haritada görebilirsiniz.

İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün Görevleri nelerdir?

  • Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.
  • Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  • Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
  • Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek.
  • Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.
  • Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek.
  • Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.
  • İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
  • Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.
  • Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek.
  • Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.